Mikä Maailmaa Liikuttaa (Kuusela/Sjöstedt/Jakonen) Kansan Sivistystyön Liiton Lähiradion taajuudella 100,3 MHz torstaisin klo 16:00 pääkaupunkiseudulla.

European Social Survey: Suomi 5. vähiten rasistinen maa


Tämä Puheenvuoro on kommenttini http://laurahuhtasaari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/128839-suomiko-rasistine... Laura Huhtasaaren 'Suomiko rasistinen maa?' Puheenvuoroon http://laurahuhtasaari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/128839-suomiko-rasistine...

Vastaan Huhtasaaren kysyvään 'Suomiko rasistinen maa?' Puheenvuoroon kommenttini lopussa, tulkintani tutkimustuloksista: Suomi on viidenneksi vähiten rasistinen maa.

Haastan samalla kaikki tilastollisin menetelmin osoittamaan, että meille markkinoitu syyllistävän väärä mielikuva Suomesta rasistisena maana pitäisi edes keskimäärin kutinsa eurooppalaisessa tilastovertailussa.

---

Ilmeisesti viimeisimmän eurooppalaiseen tilastovertailun aiheesta on julkaissut sen niminen EU puulaaki kun European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC), http://en.wikipedia.org/wiki/European_Monitoring_Centre_on_Racism_and_Xe... . Vuonna 2007 siitä tuli The European Union Agency for Fundamental Rights, http://fra.europa.eu/en

EUMC:n julkaisun nimi on vuonna 2005 ilmestynyt: Majorities` Attitudes Towards Minorities: Key Findings from the Eurobarometer and the European Social Survey. Vienna: EUMC, 2005, http://fra.europa.eu/en/publication/2012/majorities-attitudes-towards-mi...

Raportti perustuu Eurobarometrin http://www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/kvdata/eb.html European Social Survey:n http://www.fsd.uta.fi/fi/aineistot/kvdata/ess.html aineistoihin. ESS:n osalta korostetaan aineiston korkealaatuisuutta: ”ESS:n menetelmälliset tavoitteet ovat poikkeuksellisen korkeat. Vertailukelpoisuuden toteutumista ohjaa keskitetysti kansainvälinen koordinointiryhmä. Eri maiden aineistojen vertailukelpoisuus varmistetaan yhteisillä säännöillä, joista tärkeimmät koskevat otantaa, haastattelulomakkeen kääntämistä, kenttätyötä sekä lopullisen aineiston muokkaamista arkistoinnin ja jatkokäytön edellyttämään muotoon.”

-

Eurooppalaisen sosiaalitutkimuksen (ESS) kysymykset ja vastaavat tulostaulukot:

Taulukko 5. Resistance to immigrants
- Allow many/few immigrants of different race/ethnic group from majority
- Allow many/few immigrants from poorer countries in Europe
- Allow many/few immigrants from poorer countries outside Europe

Taulukko 6. Resistance to asylum seekers
- Refugee applicants allowed to work while cases considered
- Financial support to refugee applicants while cases considered
- Granted refugees should be entitled to bring close family members

Taulukko 7. Resistance to diversity
- It is better for a country if almost everyone shares customs and traditions
- It is better for a country if there is a variety of different religions

Taulukko8. Favour ethnic distance
- Mind if your boss is an immigrant of the same race/ethnic group as majority
- Mind if a close relative is married to an immigrant of the same race/ethnic
group as majority
- Mind if your boss is an immigrant of a different race/ethnic group as
majority
- Mind if a close relative is married to an immigrant of a different race/ethnic
group as majority

Taulukko 9. Favour repatriation policies for criminal migrants
- If immigrants commit serious crime they should be made to leave
- If immigrants commit any crime they should be made to leave

Taulukko 10. Perceived collective ethnic threat
- Do immigrants take jobs away in (COUNTRY) or create new jobs
- Taxes and services: do immigrants take out more than they put in
- Is immigration bad or good for (COUNTRY’S) economy
- Is the (COUNTRY’S) cultural life undermined or enriched by immigrants
- Do immigrants make (COUNTRY) worse or better place to live
- Do immigrants make (COUNTRY’S) crime problems worse or better

-

Taulukko 5. Resistance to immigrants, ~ maahanmuuttokriittisyys

Kreikka

87,48

Unkari

86,53

Itävalta

64,37

Portugali

62,47

Suomi

59,24

Luxemburg

52,74

Englanti

51,04

Tanska

50,45

Espanja

50,24

Tsekki

49,76

Itä-Saksa

47,54

Belgia

44,16

Puola

43,77

Slovenia

43,20

Hollanti

42,95

Länsi-Saksa

37,80

Italia

36,50

Irlanti

35,27

Ruotsi

14,64

 

Taulukko 6. Resistance to asylum seekers, ~ turvapaikanhakijoiden vastustus

Belgia

48,41

Englanti

47,88

Unkari

47,47

Itä-Saksa

39,78

Hollanti

36,47

Slovenia

34,70

Kreikka

31,13

Tsekki

29,99

Irlanti

28,44

Italia

27,93

Länsi-Saksa

27,79

Itävalta

25,15

Portugali

23,89

Tanska

19,02

Espanja

18,37

Puola

16,72

Luxemburg

15,14

Suomi

15,10

Ruotsi

10,94


Taulukko 7. Resistance to diversity, ~ monikulttuurisuuden vastustaminen

Kreikka

77,23

Portugali

68,29

Puola

67,64

Tsekki

61,81

Slovenia

59,34

Italia

48,14

Espanja

47,87

Unkari

45,64

Suomi

44,96

Tanska

43,76

Itävalta

43,01

Itä-Saksa

42,10

Belgia

41,98

Ruotsi

39,90

Länsi-Saksa

39,56

Englanti

34,75

Luxemburg

33,03

Hollanti

30,80

Irlanti

28,92


Taulukko 8. Favour ethnic distance, ~ etnisen etäisyyden suosiminen

Kreikka

39,33

Tsekki

30,99

Italia

27,75

Slovenia

26,99

Belgia

25,21

Unkari

22,18

Itä-Saksa

21,39

Puola

19,50

Irlanti

19,37

Englanti

18,86

Suomi

18,43

Portugali

18,24

Hollanti

17,74

Tanska

17,35

Espanja

16,45

Länsi-Saksa

16,03

Itävalta

11,42

Luxemburg

9,09

Ruotsi

9,06


Taulukko 9. Favour repatriation policies for criminal migrants, ~ rikollisten maahanmuuttajien kotiuttamisen suosiminen

Unkari

91,90

Kreikka

87,27

Tsekki

86,74

Itä-Saksa

83,88

Portugali

83,21

Italia

79,88

Puola

78,08

Länsi-Saksa

75,19

Slovenia

69,59

Hollanti

65,47

Espanja

64,62

Belgia

63,44

Itävalta

61,46

Englanti

60,34

Irlanti

59,82

Suomi

59,34

Ruotsi

49,32

Luxemburg

46,28

Tanska

43,83

 

Taulukko 10. Perceived collective ethnic threat, ~ koettu kollektiivinen etninen uhka

Kreikka

84,73

Tsekki

75,13

Unkari

74,65

Itä-Saksa

65,99

Slovenia

63,36

Belgia

62,88

Portugali

61,54

Englanti

61,19

Puola

57,48

Länsi-Saksa

57,40

Hollanti

55,08

Irlanti

54,36

Italia

53,94

Itävalta

52,03

Espanja

51,96

Tanska

49,97

Suomi

41,83

Luxemburg

39,58

Ruotsi

32,81Kommentointia

Syyllistävien leimaajien ja rasismikortin heiluttamisesta palkkansa saavien propagandistien ajamaa mielikuvaa vastannee kysymyksellisesti parhaiten taulukon 10 mukainen kansakunnan kokema etninen kollektiivinen uhka - muukalaisten pelko. Näin tulkiten Suomi on tutkituista Euroopan maista kolmanneksi vähiten rasistinen maa.


Tutkimuksen taulukko 5 kuvaa maahanmuuttokriittisyyttä. Sen mukaan Suomi on tutkituista maista viidenneksi maahanmuuttokriittisin.

Itelle rakennusala on tuttu. Minusta ei ole vaan asiallista meininkiä, että Olkiluodon ydinvoimalan hitsisaumoja vedetään 2 € tuntipalkalla ja että siellä on mafian organisoimana eli pakottamina ihmisiä hommissa, jotka maksavat mafialleen suojelurahaa, http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/111527-arvaa-k%C3%A4ynniste...

Samanaikaisesti suomalaiset raksaäijät alkoholisoituu kortistossa. Tämä on väärin.

Vaikka tämä maahanmuuttokriittisyyttä kuvaava taulu 5 otetaan mukaan laskuihin ja lasketaan taulukkojen 5-10 mukainen keskiarvoindikaattori, saadaan se tulos, että Suomi on viidenneksi vähiten rasistinen maa indeksin arvolla 39,82.

 

 

Keskiarvo

 

 

 

 

 

 

 

indeksi

Taulukko_5

Taulukko_6

Taulukko_7

Taulukko_8

Taulukko_9

Taulukko_10

Kreikka

67,86

87,48

31,13

77,23

39,33

87,27

84,73

Unkari

61,40

86,53

47,47

45,64

22,18

91,90

74,65

Tsekki

55,74

49,76

29,99

61,81

30,99

86,74

75,13

Portugali

52,94

62,47

23,89

68,29

18,24

83,21

61,54

Itä-Saksa

50,11

47,54

39,78

42,10

21,39

83,88

65,99

Slovenia

49,53

43,20

34,70

59,34

26,99

69,59

63,36

Belgia

47,68

44,16

48,41

41,98

25,21

63,44

62,88

Puola

47,20

43,77

16,72

67,64

19,50

78,08

57,48

Italia

45,69

36,50

27,93

48,14

27,75

79,88

53,94

Englanti

45,68

51,04

47,88

34,75

18,86

60,34

61,19

Itävalta

42,91

64,37

25,15

43,01

11,42

61,46

52,03

Länsi-Saksa

42,30

37,80

27,79

39,56

16,03

75,19

57,40

Espanja

41,59

50,24

18,37

47,87

16,45

64,62

51,96

Hollanti

41,42

42,95

36,47

30,80

17,74

65,47

55,08

Suomi

39,82

59,24

15,10

44,96

18,43

59,34

41,83

Irlanti

37,70

35,27

28,44

28,92

19,37

59,82

54,36

Tanska

37,40

50,45

19,02

43,76

17,35

43,83

49,97

Luxemburg

32,64

52,74

15,14

33,03

9,09

46,28

39,58

Ruotsi

26,11

14,64

10,94

39,90

9,06

49,32

32,81

 

------

 

Päivitys 5.1.2013

Kommentoija Risto Jääskeläinen http://pekkasiikala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/128980-harski-rasismihamays... oli löytänyt oivan linkin Turun Ylioppilaslehden juttuun, johon oli haastateltu Turun yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Ervastia.

-

Turun yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Ervasti on vetänyt vuodesta 2002 lähtien Suomessa European Social Survey -tutkimusta, joka on 30 Euroopan maassa tehtävä asennetutkimus.

Juttua alkaa professori Ervastin sanoilla: ”Puheet, joiden mukaan suomalaisten asenteet maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia kohtaan olisivat viime vuosina kiristyneet, eivät pidä paikkaansa.” ja jatkuu ”Maahanmuuttoon myönteisesti suhtautuvia oli vuonna 2010 hieman enemmän kuin vuonna 2008. Suomi on muiden Pohjoismaiden ja Luxemburgin ohella Euroopan vähiten ksenofobisia maita.”

Pitkän aikavälin tutkimuksissa maahanmuuttovastaisuus ei ole lisääntynyt niin, että se selittäisi myöskään Suomen poliittisia käänteitä, kuten perussuomalaisten kannatuksen nousua. Ervasti pitää julkisuudessa synnytettyä kuvaa suomalaisten rasistisuudesta virheellisenä. Muutokset, joiden pohjalta tulkintoja on mediassa vedetty, eivät ole tilastollisesti merkitseviä ja kysymyksenasettelut ovat ohjanneet vastauksia.

Virheellisillä tulkinnoilla on voinut olla kielteisiä vaikutuksia. Se, että valtakunnan päälehdessä toitotetaan rasismin lisääntyneen, saattaa Ervastista rohkaista tai oikeuttaa vihamielisiä kantoja.

Se, etteivät asenteet maahanmuuttajia kohtaan ole tiukentuneet, ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei Suomessa olisi rasismia.

http://www.tylkkari.fi/turun-ylioppilaslehti/kyokkipuheesta-poliittiseks...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Veikko Penttinen

Faktat ovat faktoja, mutta asenteet ovat uskosta ja ne eivät koskaan kohtaa. Reissasin taistoaisten kanssa 70-luvulla Neukkulassa ja silloin tuli tuokin todistettua.
Tuo uskon ja aatteen sekainen henkinen ilmiö ei ole minnekään kadonnut, muuttanut vain muotoaan ja saastuttanut suuremman osan kansaa.

Jari Jakonen

Saattaa olla suomalaisen yhteiskuntamme dualistinen ja traaginenkin piirre, että olemme jyrkästi kallellaan kulloinkin vallitsevan mielipidepuhurin/muoti-ilmaston suuntaan.

Lasse Laaksonen

Ihan käsittämätöntä kuin kilpailukyky. Rasismia mitataan sillä, mikä on suhde mamuihin.

Olisiko sillä tavalla voitu mitata rasismia intiaaneja ja Etelä-Afrikan neekereita vastaan? No, ehkäpä olisi saatu joku inkkari ja neekeri vastaamaan mitä mieltä hän on maahantunkeutujista, mutta miksi heiltä edes kysyisi.

Voidaanko sillä tavalla mitata rasismia suomalaisia vastaan. Ei voida. Kuitenkin virallisen määritelmän EY 2000/43 suomalaiset ovat Suomen pahiten rasistisesti syrjitty ryhmä. Asia ei muutu, jos selittää sen olevan vain ruotsinkielisten ja nykyisin mamujen suosintaa eli "positiivista" syrjintää. Uhri on silti suomenkielinen. Eliniän erot ovat noin 5-9 vuotta ruotsinkielisten eduksi, ceteris paribus. Työttömyys: ruotsinkieliset 4,8%, suomenkieliset 10,1%.

Jari Jakonen

Vaikka tutkimuksen lähtökohdat ja kysymyksenasettelut otetaan huomioon, niin Suomi näyttäytyy ESS:kin raameissa varsin hyvässä valossa eli hyvinkin ei-rasistisena maana.

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

En kyllä käyttäisi noiden lukujen perusteella termiä ei rasistinen, mutta ehkä vielä olennaisempaa on, ettei tuo mittaa todellisuudessa varsinaista rasismia tai sen vahvuutta lainkaan vaan suhtautumista maahanmuuttoon ja koettuja uhkakuvia. Ne ovat aika lailla eri asioita.

Tämä on kuitenkin yleisemminkin yksi näiden keskustelujen ongelmista. Yhdistetään liian helposti maahanmuuton vastustaminen rasismiin. Maahanmuuton vastustamisen takana voi monasti olla myös rasistisia syitä, mutta totuus lienee, että maahanmuuttoa vastustetaan varsin monista syistä, joista vain osa liittyy rasismiin - edes silloinkaan kun rasismimääritelmää laajennettaisiin rodun lisäksi kulttuurin tai uskonnon vastustamiseen.

Jari Jakonen Vastaus kommenttiin #8

Sitä rasistista mielikuvaa vasten, mitä meistä on maalattu, asian tilastollinen tarkistelu tuottaa varsin suotuisan kuvan.

”Yhdistetään liian helposti maahanmuuton vastustaminen rasismiin. Maahanmuuton vastustamisen takana voi monasti olla myös rasistisia syitä, mutta totuus lienee, että maahanmuuttoa vastustetaan varsin monista syistä, joista vain osa liittyy rasismiin - edes silloinkaan kun rasismimääritelmää laajennettaisiin rodun lisäksi kulttuurin tai uskonnon vastustamiseen.”

Varmasti näin. Perimämme historia ja sen eri arkeologiset kerrokset ovat tainneet asettaa meille sellaiset ajattelun puitteet, että poteroistamme on todella vaikeaa päästä puusta pitkään. Tätäkin suuremmalla syyllä asiasta pitää vain koittaa keskenämme jauhaa - mitään muuta tietä meillä ei nimittäin ole eteenpäin tarjolla.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Selitys: Suomessa on ollut vasta niin vähän aikaa ulkomaalaisia, että emme ole ehtinyt kehittyä rasismissa. Rasismilla on pitkät kulttuuriset perinteet, ja ne ovat voimakkaimmat maissa, jossa on ollut rasimia jo pitkään. Kuten USA:ssa.

Suomeen rasistiset aatteet tihkuvat ulkomailsta, kuten jo 60-vuotta täyttävä skinheadliike, ja ruotsalaistyyppinen rasismi, jossa vihjailaan maahanmuuttajien olevan yleensä rikollisia, kuten raiskaajia ja ihmiskauppiaita.

Jari Jakonen

Ehkä ihan hyvä hypoteesi. Ja kun lisäksi isolla EU-rahalla ja ihan kotimaisin voimin koko ajan tuutin täydeltä toitetaan ja markkinoidaan, että olemme rasisteja, niin ehkäpä meidät saadaan vielä nostaen säädettyä ihan keskimääräisille EU-rasismimittareiden tasoille.

Käyttäjän timoelonen kuva
Timo Elonen

Taulukko 10:stä Jari Jakosen kommentti: "Syyllistävien leimaajien ja rasismikortin heiluttamisesta palkkansa saavien propagandistien ajamaa
mielikuvaa (sic! palkkans saavien propagandistien)

vastannee kysymyksellisesti parhaiten
taulukon 10 mukainen kansakunnan kokema etninen kollektiivinen uhka muukalaisten pelko. Näin tulkiten Suomi on tutkituista Euroopan maista kolmanneksi vähiten rasistinen maa".

Vuoden 2003 tilanteessa Suomessa oli 1/15 maahanmuuttajia Ruotsiin verrattuna. Siitä huolimatta Ruotsia huomattavasti suurempi pelko muslimien vallanotosta?

Tulkintasi on samaa tasoa lainauksen alun tieteellisyyden kanssa.

Jari Jakonen

YLE uutisoi tasapainoisesti European Social Surveyiin perustuen 9.1.2013: "Pohjoismaat myönteisiä maahanmuutolle - Etelä- ja Itä-Euroopassa jyrkät asenteet. Pohjoismaissa valtaväestö suhtautuu myönteisesti maahanmuuttajiin. Samalla kuitenkin tietyt vähemmistöt, esimerkiksi somalit, kokevat usein syrjintää."

http://yle.fi/uutiset/pohjoismaat_myonteisia_maaha...

"Professori Heikki Ervasti laski Yle Uutisten pyynnöstä, mitä hänen käytössään oleva aineisto kertoo maahanmuuttajien syrjinnästä. Vastaajilta on kysytty, onko heitä syrjitty etnisen alkuperän, rodun, ihonvärin, kansallisuuden, uskonnon tai kielen vuoksi.

ESS-tutkimukseen on luonnollisesti vastannut joka vuosi joukko maahanmuuttajia, joten Ervasti poimi heidän vastauksensa omaksi joukokseen.

Luotettavuuden lisäämiseksi laskelma tehtiin vuosien 2002-2010 aineistoista, jolloin vastaajien joukoksi muodostui noin 24 600 maahanmuuttajaa. Maahanmuuttajaksi määriteltiin ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajat. Ervasti arvioi, että kyseisinä vuosina Euroopassa ei ole tapahtunut niin suuria muutoksia, että tämä aiheuttaisi tuloksiin merkittäviä virheitä.

Tuloksissa on huomattavia eroja maiden välillä. Eniten syrjintää ovat kokeneet Viron, Kreikan, Alankomaiden, Espanjan, Ison-Britannian ja Portugalin maahanmuuttajat.

Syrjinnältä eivät ole säästyneet myöskään Suomen, Tanskan ja Ruotsin maahanmuuttajat, joista syrjintää on kohdannut noin kymmenesosa."

Toimituksen poiminnat